KollégiumÁltalános IskolaX. Müller Ferenc Nemzetközi Kémiai EmlékversenyNeumann VersenyBélap Online

HAT-17-03-2017-00031

HAT-17-03-2017-00031 Pályázat

2017. Szeptember 10.


Együttműködés a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium között című Határtalanul pályázat keretében az I. Béla Gimnázium összesen 23 tanulója vehetett részt azon a két tanulmányi kiránduláson, melyet a pályázat keretében megvalósítottunk. A pályázat előkészítő, együttműködés és értékelés szakaszokból áll.

Az előkészítő szakasz felkészíti a tanulókat a programokra, bővíti ismereteiket a partnerintézény országáról, a városról, az intézményről (pl. történelem, etnikum), bepillantást nyernek a programelemekbe, illetve a konkrét feladatokba. Így az előkészítő órán és még előtte a tanulók "toborzásakor" beszélgettünk a trianni békeszerződés következményeiről, a külhoni magyarok helyzetéről, Zentáról, a Bolyairól, a kirándulás programjairól, a feladatokról. Az előkészítő órán az egyik témánk a "Határon innen és túl – magyarok helyzete a Kárpát-medencében" is ehhez kapcsolódott. Hogyan alakult ki Magyarország mai határvidéke? Közel 100 éve az I. világháborút lezáró békesorozat részeként a Trianoni békeszerződésben foglaltak szerint megcsonkították országunkat. 1920. június 4-én országunk területének több mint 70 százalékát elvesztettük, közel 3 millió magyar került határainkon kívülre, és vált egy idegen ország történelmi kisebbségévé. Mindennapjaik hosszú időn át jogaik kivívásával teltek, hogy beszélhessenek, tanulhassanak magyar nyelven, magyar nyelvű médiát vehessenek a kezükbe, magyar nyelvű színházi darabokat nézhessenek. A legtöbben magyaroknak érzik és vallják magukat, a magyar nyelv helyi változatát beszélik. Fontosnak tartják a magyar nyelv és kultúra megőrzését, hiszen ez identitásuk szerves része. Ismerik és tudni akarják, honnan jöttek, kik a felmenőik.
Nem csupán az egyének számára fontos a magyarságtudat megőrzése, hanem a közösségeknek is. Sok külhoni régióban találunk magyar nyelvű oktatási intézményeket, tánc- és hagyományőrző egyesületeket, rádió- és televízió műsorokat. Nem szabad felednünk, hogy: "Nyelvében él a nemzet". Fogadjuk meg Kölcsey Ferenc tanácsát: „Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.”

Az együttműködés fázisában a két kirándulás valósul meg. Az első kirándulás 2017. szeptember 15-17. között valósult meg. A bélás közösség fogadta nagy szeretettel a bolyais tanulókat és kísérőtanáraikat. Ismerkedés után megtekintettük az elkészített kiállításokat, szőlőt ültettünk a Béla udvarában, belehallgattuk a Szekszárdi Gitárkvartett műsorába, és alig vártuk a Magna Cum Laude koncertjét. Szombaton kitöltöttünk egy nyelvhasználati és egy szabadidő eltöltését bemutató kérdőívet, készültünk a szüretire közös mozgássorral és dallal, együtt vonultunk és énekeltünk a többi bélással a szüreti felvonuláson, a Fritz tanyán 1-1 deci mustot és bort kóstoltunk, bejártuk a borospincéjüket, a fehér kadarka különlegességét is hallottuk, este ismételten a koncertté volt a főszerep: Anna and the Barbies ismételten nagy sikert aratott körünkben. Vasárnap Bátaszékre látogattunk el, ahol megtekintettük a templomot, hallottuk a város rövid történetét, a tájházban a városban élő népcsoportok hagyományairól hallottunk, sőt a régi mesterségek eszközeit is megtekinthettük. A bolyaisok örömmel fogták kezükbe a régi iskolai füzeteket és naplókat. Az eső miatt sajnos nem tudtunk a molyhos tölgyben gyönyörködni. Mindenki élményekkel telitetten tért haza, és mi, bélások már nagyon vártuk az utazást, hogy utazhassunk.

Röviden a második kirándulásról: Mi három héttel később, október 6-án reggel indultunk útnak. Utazásunk kalandosra sikeredett, Szabadkát több ízben beutaztuk (nem csupán azért, mert ez Kosztolányi Dezső szülőhelye), ezért a tervezettekhez képest később értünk a vajdasági városba. A péntek délutánunk a megemlékezésről, főhajtásról szólt. Közös emlékműsorral készültünk a bolyaisokkal az aradi vértanúk tiszteletére, koszorút helyeztünk el a zentai csata emlékhelyénél és az 1944-45-ös tiszai mészárlás helyszínén elhelyezett kopjafánál is. Ezután egy hagyományőrző egyesület harci bemutatóján vettünk részt, és kipróbálhattuk, mi hogyan bánunk az íjjal és a nyíllal. Este közös program keretében csapatokra bontódva, a bolyais képzősök vezetésével képeket festettünk. A témáknak kapcsolódnia kellett a kirándulás programjaihoz, az elkészült képeken láthatunk boros üveget, íjat, gyümölcsöket, néprajzi motívumokat, Határtalanul feliratot, sőt elkészült a két gimnázium közös címere is. Szombaton sokat utaztunk. Először a péterváradi várat jártuk keresztül-kasul, voltak, akik egy, a vár alatti alagutat is bejártak, véletlenül. Megtudtuk azt is, hogy Katona József Bánk bán című művében Gertrudis gyilkosaként kikiáltott Bánk ártatlan, hiszen történelmi okirat bizonyítja, hogy II. Endre (értsd II. András) fia, IV. Béla a cisztercieknek adományozta a korábban Péter tulajdonában álló birtokot (vélhetően ő Petur bán a Bánk bán című műben), mert megölte édesanyját, a királynét. Az esős idő itt is utolért minket, ezért nem tudtuk megtekinteni a Fruska Gora Nemzeti Park egy szeletét egy rövid túra erejéig, ezért Újvidék belvárosát néztük meg. Vacsora után kitöltöttünk egy irodalmi-történelmi tesztet, utána a győzteseknek járó jutalom elkészítése volt a feladat: gyümölcssaláta. Vasárnap ellátogattunk a palicsi-tóhoz, és bejártuk az állatkertet. A szemfülesek tudtak lovat simogatni, bronzbivalyt és –oroszlánt fotózni, de volt, hogy meg kellett menekíteni a telefont a dögkeselyű kinyújtott csőre elől. Az állatkert előtt egy kismacskával játszott néhányunk. Esténként kötetlen programban beszélgetés és társasjátékozás zajlott. A bélások és bolyaisok csapata nagyon jól érezte magát a programokon. Jó volt megismerni egymást, tartjuk velük a kapcsolatot facebookon. A program révén lehetőségünk volt kicsit kitekinteni a mindennapjainkból, feleleveníteni a régi mesterségeket, irodalmi műveket és történelmi eseményeket. Reménykedünk abban, hogy lesz még lehetőségünk Határtalanul program keretében kirándulni.

Az értékeléskor a tanulók Határtalanul témanap keretében bemutatták és értékelték a pályázat megvalósult elemeit két úti film segítségével is. Az eltervezett programok közül az időjárás viszontagságai maitt maradt el a Fruska Gora-i túra, illetve a bátaszéki molyhos tölgy megtekintése. A nem tervezett programelemeket is sikerült megvalósítani, melyek mind a közös tevékenykedést, a pályázat céljának megvalósulását tartották szem előtt: a közös festmények és a "nyeremény" gyümölcssaláta elkészítése. Az értékeléshez felhasználtuk a tanuló által elküldött beszámolókat.

A kirándulások programja:

 

Fényképek

   - előkészítő óra (1. kép, 2. kép)

   - szekszárdi kirándulás

          - ismerkedés (1. kép, 2. kép, 3. kép)
          - Szüreti Napok programjai (1. kép, 2. kép)
          - közös szüreti felvonulás (1. kép, 2. kép, 3. kép)
          - nyelvhasználati kérdőív (1. kép, 2. kép)
          - Bátaszéki program (1. kép, 2. kép, 3. kép)

   - zentai kirándulás

          - megemlékezés az aradi vértanúkról, zentai csata emlékhelyénél koszorúzás (1. kép, 2. kép, 3. kép)
          - hagyományok felelevenítése (1. kép, 2. kép, 3. kép)
          - irodalmi-történelmi teszt (nyeremény: gyümölcssaláta készítése) (1. kép, 2. kép, 3. kép)
          - vajdasági kirándulás (Szabadka, Palics, Pétervárad) (1. kép, 2. kép, 3. kép)

   - értékelő óra (1. kép, 2. kép)
   - fakultatív tevékenységek
      - Határtalanul témanap (1. kép, 2. kép)
      - kiállítás (1. kép, 2. kép, 3. kép)
      - szőlőültetés (1. kép, 2. kép)
      - Fritz-tanya (1. kép, 2. kép)
      - közös festés (1. kép, 2. kép)

 

Videók/úti filmek

   - szekszárdi kirándulás
   - zentai kirándulás
   - beszámoló

Prezentációk, kiállítás:

   - Határon innen és túl - A magyarok helyzete a Kárpát-medencében
   - Betakarítás
   - Zenta és a Bolyai
   - zentai csata
   - értékelő óra

 

© 2024 Copyright | ibela.hu | Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 500965