KollégiumÁltalános IskolaNeumann VersenyBélap Online

Határtalanul tanulmányi Kirándulások

HAT/2471/2019 Határtalanul tanulmányi Kirándulások

2021. Október 10.

Beszámoló a HAT/2471/2019 azonosítószámú "Határtalanul tanulmányi Kirándulások"- nevezetesen a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola tanulmányi kirándulásainak támogatása pályázatról

„Megvalósult Magyarország Kormánya támogatásával” a Bethlen Gábor Alapkezelő Határtalanul! programja keretében

A program célja a közösségi együttműködés a külhoni régió természeti, történelmi, művészeti értékeinek megismerésére, a nemzeti összetartozás megélése külhoni magyar gimnáziumi kapcsolatok építésével. A közösségi együttműködéseket megvalósító program a nemzeti összetartozás érzésének erősítését célozta a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban és a Kolozsváron, Nagybányán, Komáromban és Zentán működő magyar gimnáziumok diákközösségeinek körében. A szekszárdi gimnázium tanulói a támogatás révén eljuthattak magyarlakta területekre, a külhoni diákokkal kapcsolataik közös tevékenységek révén épültek.

Az ismeretek megszerzése, a közös tevékenységek átélése a magyar kultúra és a magyar szó összetartó erejének megtapasztalását, mindezzel a nemzeti identitástudat erősödését, a nemzeti összetartozás megélésének és megértésének céljait szolgálta. A fiatalok között szövődő személyes kapcsolatok fenntartják a magyar-magyar kapcsolatok erősítésének igényét és az ebben való tevékeny szerepvállalást az egymást követő generációkban. A program négy kisebb projektet tartalmazott, a Felvidék, a Partium, a Vajdaság és az Erdélyi medence természeti, történelmi, művészeti értékeinek közös, irányított felfedezését, az ottani diákok viszont-látogatását a Dél-Dunántúlra, közös múltunk nyomainak és jelenünk közös pontjainak feltárását.

"A" alprogram:

„Az Erdélyi-medence történelmi és természeti értékeinek megismerése" című alprogam beszámolója:

A tanulmányi kirándulás célja volt, hogy diákjainknak megmutathassuk az Erdélyi-medence természeti és kulturális értékeit és megismertessük őket az ott élő magyarság hagyományaival, a magyarság történelmi emlékhelyeivel. Kiemelt szempontként vezettük őket végig a terület természeti értékein, megismertettük velük a különleges növény és állatvilágot, geológiai képződményeket.

A tanulmányút 2021. szeptember 27. és október 1. között valósult meg. Az előkészítő szakaszban 30 tanuló és 3 pedagógus részvételével, majd magán a tanulmányúton 27 tanuló és 3 pedagógus vett részt. (Három diák az indulás napjának reggelére megbetegedett.)

Első nap reggel indultunk Szekszárdról rövidebb pihenők után késő délután érkeztünk meg Kolozsvárra. A szállás elfoglalása után szétnéztünk a környéken. A szállásunk nagyon igényes és komfortos volt.

Második napon Kolozsvár belvárosával, nevezetességeivel ismerkedtünk. A diákok egy feladatlapot kaptak a belvárosról, Kolozsvár nevezetességeiről, amely kitöltéséhez fel kellett keresni ezeket a helyeket. Az ismerkedést a Református Kollégiumban kezdtük, ahol a helyi diákok vártak bennünket kaláccsal, majd a Farkas utcai templomot mutatta be az iskola lelkésze. Innen a diákok csapatokban indultak tovább, hogy felfedezzék a főteret és a Szent Mihály templomot. A feladatok között szerepelt, hogy Márton Áron szobrával szelfizennek, kiderítsék milyen felirat látható a Mátyás szobor talpazatán vagy mennyibe kerül a limonádé a Bulgakovban. A körút vége a botanikus kertbe vezetett, ahol a tanárok várták a befutó csapatokat. A délutáni program része volt az őslénytani múzeum meglátogatása. a botanikus kert is megtekintése és még a zuhogó eső sem akadályozta meg, hogy Kolozsvár közvetlen szomszédságában, a Szénafüvek tanösvényen túrázzunk egy keveset.

Másnap (3. nap) délelőtt Válaszútra utaztunk és bejártuk a Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményt. A gyűjteményben részletes múzeumi vezetést kaptunk.Ezt követően Tordára indultunk, ahol a sóbánya tárnáiba szálltunk alá, ami nagyon tetszett a diákoknak. Lifteztünk, sok száz lépcsőt másztunk lefelé majd felfelé, beszélgettünk a visszhanggal és voltak, akik még csónakáztak is. Mindeközben megcsodáltuk az érdekes sókristályokat majd a felszíni szikes terület növényzetét. Innen busszal közelítettük meg a belvárost, ahol a helyi piac tanulmányozása után a Tordai-hasadékhoz vettük az irányt. A hasadék lenyűgöző geológiai képződmény, amely minden diákunkat csodálattal és aggodalommal töltötte el. Az aggodalom a megmászandó magasságokra vonatkozott, de végül kisebb nagyobb pihenők után zökkenőmentesen teljesítettük a körtúrát, így láttuk a szurdok völgyét és a hasadék tetőpontját is.

Másnap (4. nap) reggel elbúcsúztunk a kolozsvári szállásunktól és a várostól majd Torockóra indultunk tovább. A falu és a falu fölé magasodó hegy látványa mindenkit lenyűgözött. A szállásunk elfoglalása után nekivágtunk az embert próbáló Székelykő túrának. A csapat kissé szétszakadt, így mire a vége is elérte a csúcsot az első emberek, már be is fejezték az ebédet a hegy tetején, de végül mindenki elégedetten és boldogan csodálta a lélegzetelállító kilátást. Torockószentgyörgyöt is meglátogattuk, majd az autóúton sétáltunk vissza Torockóra és kaptuk meg a jól megérdemelt vacsorát.

Másnap délelőtt hazafelé vettük az irányt. Első megállónk Gyulafehérvár (rövid látogatással), majd Aradon tettünk egy hosszabb sétát, és megkoszorúztuk az aradi
vértanúk emlékművét. Arad után csak nagyon rövid pihenőket tartottunk, míg végül késő délután értünk vissza Szekszárdra.

Úgy érezzük, hogy a tanulmányút minden résztvevőjének, diáknak, tanárnak egyaránt hatalmas élmény és örök emlék marad az út mindamellett, hogy rengeteg új
információt gyűjtöttek és raktároztak el a diákok.

Az alprogramról készült médiatartalmak:

 

"B" alprogram:

„Múltunk és jelenünk a Duna mentén" című alprogram beszámolója:

A „Múltunk és jelenünk a Duna mentén” című „Határtalanul!” projekt célja, hogy a Duna által összekötött két térség, a felvidéki Komárom és a dél-dunántúli Szekszárd és környékének múltjához és jelenéhez kötődő értékeket tudatosítsuk a bevont tanulók számára; illetve a határon túli tanulók számára a magyarországi, a magyarországi tanulók számára pedig a határon túli magyarság mindennapjaiba kínáljunk közvetlen betekintést. Figyelmünk középpontjában az irodalmi és történelmi tanulmányokban is megjelenő tartalmakhoz kötődő Komárom környéki és dél-dunántúli vonatkozások álltak: Jókaira, az 1848-49-es eseményekre, illetve Babitsra, a török hódoltság korára vonatkozó információkkal, közvetlen tapasztalatokkal gazdagodhattak a projektbe bevont tanulók. Fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok iskolai hétköznapjait is sikerüljön egymás számára valamelyest megismerhetővé tennünk, és támogassuk a közvetlen, személyes kapcsolatok épülését a határon túli és a magyarországi magyar ifjúság közt. Kiemelt célunk volt, hogy a diákok a nemzeti összetartozás eszméjének történelmi hátterét, szellemiségét elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok formájában egyaránt ismerjék meg. Erre irányult az előkészítő óra (2022. 05.17.) anyaga, a felvidéki magyar nyelvhasználat megfigyelésére vonatkozó feladat, illetve az értékelő óra (2022.06.14.) totójának kérdéssora.

Az első utazásra 2022. május 18. és május 20. között került sor, a komáromi Mariánum Egyházi Iskolaközpont húsz 9. évfolyamos diákja utazott Szekszárdra két
kísérőtanárral, majd a következő héten, 2022. május 25. és május 27. között valósult meg a második utazás, húsz ugyancsak 9. évfolyamos szekszárdi I. Bélás tanuló látogatott el Komáromba, két kísérőtanárral. A céljaink megvalósítását nagyban elősegítette, hogy a két találkozás időben közel volt egymáshoz, illetve, hogy a bevont tanulók életkori szempontból homogén csoportot alkottak.

A Komáromból Szekszárdra történő kirándulás programja az alábbiak szerint alakult:

2022. május 18. (szerda)


A 20 tanulóból (15 lányból és 5 fiúból) és az őket kísérő két tanárnőből álló csoportot az I. Béla Gimnáziumban a 9/Ny osztály tanulói és tanáruk fogadták és kísérték az érkezőket a szálláshelyükre. Miután a komáromi diákok kicsit felfrissítették magukat és megebédeltek, interaktív programra invitáltuk őket, a Petrits Mézeskalács Múzeumba. Odafelé sétálva meglátogattuk a Béla tér prominens épületeit, belvárosi katolikus templomot, a Vármegyeházát. A Mézeskalács Múzeumban egy hagyományos családi manufaktúra múltjába és jelenébe tekinthettek és szó szerint kóstolhattak bele a tanulók. A mézeskalács- és gyertyakészítés fortélyaiba vezették be a diákokat a Petrits család tagjai, majd egy kis pihenőt tartottunk a Petrits-ház udvarán, ahol ki-ki szekszárdi márcos limonádéval, fagylalttal frissült fel. Vacsorára, 18.30-ra, visszasétáltunk a kollégiumba, vacsora után a diákok szabad program keretében folytathatták a belvárossal és egymással való ismerkedést egy kincskereső feladatlapra és térképre, illetve a szekszárdi diákok helyismeretére támaszkodva.

2022. május 19. (csütörtök)

A szekszárdi kirándulás második napjának helyszíne Paks volt, a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontjának meglátogatása, a Lussonium (római kori romkert)
megtekintése, megcsodáltuk a paksi Makovecz-templomot és sétát tettünk a Duna-parton.. A Pakson szerzett benyomások újabb példákkal szolgáltak arra, hogyan válnak a múlt értékei a jelen szerves részévé. Szekszárdra visszaérkezve, a vacsora és egy kis pihenő után az I. Béla Gimnázium udvarán, az MVM pályázatán elnyert okoskocka mellett még egy ún. kockaparty várta a vendégeket, amelyet a gimnázium zenei tehetséggondozásába bevont tanulóinak segítségével szerveztünk. A népzenei és rockzenei repertoárt is felvillantó, jó hangulatú bemutató szünetében került sor a nemzeti összetartozás közelgő emléknapjára készülődés keretében az gimnázium névadója, I. Béla, Árpád-házi király emléktáblája mellett néhány napraforgó elültetésére. A növényekre egy-egy nemzeti színű szalagot is kötöttek a diákok. A mozgalmas nap végén a két gimnázium diákjai a zenészek különleges (népzenei) hangszereivel ismerkedtek meg.

2022. május 20. (péntek)

Reggel a komáromi és szekszárdi diákok és 2-2 kísérőtanáruk közösen sétáltunk el a Babits Mihály szülőházában található emlékházba, ahol a költő gyermekkorához, családjához, szekszárdi kötődéséhez kapcsolódó tárgyi emlékeket tekinthették meg a tanulók egy érdekes előadás keretében. Ezt követően a komáromi diákokkal bejártuk az I. Béla Gimnáziumot. Hajós Éva igazgató asszony kalauzolta a vendégeket az iskolabejárás során. Gimnáziumunk ökoiskolai programjához kapcsolódó iskolakertünk a rovarhotellel, a kültéri „tornatermünk” jó benyomást tettek a vendégekre. A természettudományos laboratóriumunk, informatika-termeink megtekintése után a tantermi folyamatokba is betekinthettek.

A Szekszárdról Komáromba történő kirándulás programja ugyancsak a múlt és a jelen összefonódásának jegyében alakult.

2022. május 25. (szerda)

Komáromban már vártak bennünket az immár ismerős diákok és pedagógusok. Az első benyomásainkat a Duna-hídon átkelve szereztük a városról. Miután elfoglaltuk a szállásunkat, a Marianum Egyházi Iskolaközpont szépen felújított épületébe mentünk, ahol közös programot szerveztek a szlovák kollégák a diákok számára. A játékos vetélkedő szünetében finom uzsonnával is megvendégeltek bennünket. Madarász Róbert igazgató az iskola bemutatásakor kitért az iskola történetére, beszélt a közelgő június 4-i emléknap hátteréről is a diákoknak. A vacsorát a szállásunkon fogyasztottuk el, majd a belvárosba vezetett az utunk, ahol az Európa udvart tekintettük meg. Ezt követően a komáromi és szekszárdi diákok kötetlen program keretében, szabadon töltötték az estét a hangulatos belvárosban.

2022. május 26. (csütörtök)

A reggelit követően különjáratú autóbusszal utaztunk a Csillagerődhöz. Itt a Szépművészeti Múzeum gipszmásolat-gyűjteményének kiállítását tekintettük meg. A szépen felújított épületben nagyon impozáns látványt nyújtottak a hiteles szobormásolatok. Ebédre visszaértünk a városba, majd délután egy muzeológus kalauzolt végig bennünket Komárom belvárosán, Jókai gyermekkorának helyszínein. Ellátogattunk a református templomba is, ahol egy Jókai-novellával, A leghátulsó paddal is megismerkedhettünk,miközben kicsit megpihentünk. Ellátogattunk a komáromi Trianon-emlékoszlophoz is. A szekszárdi tanulók megcsodálták a Klapka téri harangjátékot a harangtoronyból előbukkanó huszárral. A szállásunkon elfogyasztott vacsora után még elsétáltunk a Marianumhoz (Marianum Középiskolához), hogy mi is hagyjunk maradandó nyomot a látogatásunkról, elültettünk egy kis örökzöldet a Marianum kertjében, ráhelyeztünk egy „Határtalanul!” emlékszalagot is. A komáromi és szekszárdi tanulók baráti társaságként töltöttek még pár órát az esti komáromi belvárosban.

2022. május 27. (péntek)

A szállásunkon elfogyasztott reggeli után összecsomagoltunk. A közelgő Nemzeti Összetartozás Napja emlékére a Marianum Középiskolában kis megemlékezést tartottunk. Sok élménnyel, új barátságokkal gazdagodva köszöntek el egymástól a diákok.

A program értékelő órájához egy TOTO is készült. A TOTO Innen letölthető.

Az alprogramról készült médiatartalmak:


 "C" alprogram:

"Németh Lászlósok” és "Bélások" együttműködése" című alprogram beszámolója:


A „Németh Lászlósok” és „Bélások” együttműködése
projekt célja a külhoni kapcsolatok ápolása, az Erdélyben élő magyar diákok és a szekszárdi diákok számára a közös értékek tudatosítása, a diákok kulturális, irodalmi, történelmi tudásának bővítése volt. Célként tűztük ki, hogy saját tanulóink betekintést kapjanak határon túli társaik mindennapjaiba, tanulási szokásaiba, ezáltal is szélesítve világképüket, illetve építve kapcsolati körüket. Kiemelt célunk volt a két látogatással, hogy megismertessük egymással az iskolarendszer és iskolai hétköznapok/környezet helyi sajátosságait, ugyanakkor a közös vonásokat is kiemeljük és erősítsük az összetartozás gondolatát.Utunk helyszíneihez igazodva különös hangsúlyt szerettünk volna fektetni Arany Jánosra és Petőfi Sándorra, hiszen nagyszalontai és koltói állomásaink során az ő életükről és munkásságukról tudhattunk meg többet. Ez különösen releváns volt a 11. évfolyamos tanulók számára, akik tanmenet szerint is közel járnak a két költőhöz. Előkészítőóránk során (2021. 10. 09.) felelevenítettük Arany és Petőfi korát, a határon túli, Romániában élő magyarság néhány jellemzőjét, az értékelő órán (2022. 05. 25.) pedig rövid kvíz formájában „teszteltük” a saját diákjaink által szerzett kulturális/irodalmi/történelmi tudást.

Az első utazásra, melynek során 24 I. Bélás diák látogatott Nagybányára, 2021. október 16. és 2021. október 20. között került sor, a Németh László Líceumból érkezőcsoport szekszárdi látogatására pedig 2022. május 18. és 2022. május 22. között.

A szekszárdi diákok őszi, külhoni látogatásának programja az alábbiak szerint alakult:

Résztvevők: 24 diák és két kísérő tanár, Cselinácz Mónika és Biró Péter Imréné tanárnők.

2021. október 16. (szombat)

Reggel 8 órakor, busszal indult a szekszárdi csoport (Cselinácz Mónika és Biró Péter Imréné kísérő tanárok + 24 I. Bélás diák az I. Béla gimnáziumtól. 15 órára érkeztünk a Csonka-toronyhoz, vagyis az Arany János Emlékmúzeumhoz (Nagyszalonta). A múzeumban tárlatvezetést kaptunk, utána pedig szabadon járhattuk körbe a tárlatvezető által be nem mutatott helyiségeket. 18 órakor utaztunk tovább szálláshelyünkre, melyet 22 órakor foglaltunk el a szálláshelyhez tartozó étteremben elfogyasztott vacsora után.

2021. október 17. (vasárnap)

Reggeli után az Ásványtörténeti Múzeumba látogattunk, itt kb. 1 órás tárlatvezetést kapott a csoport. A múzeumlátogatás után szabadprogramra, városnézésre került sor,majd kora délután az Szent István Torony meglátogatására. Ezt követően ellátogattunk a Teleki Magyar Házba, itt előadást tartottak nekünk a Teleki család nagybányai kötődéséről és általános történelméről

2021. október 18. (hétfő)

Reggeli után Koltóra, a Teleki kastélyba utaztunk. 9:30-ra volt időpontunk, a tárlatvezető részletesen beszélt nekünk Petőfi koltói látogatásáról, valamint tárlatvezetést adott a múzeumban. A tárlatvezetést követően az épület melletti Petőfi-szobornál koszorút helyeztünk el, majd énekeltünk és szavaltunk. A programot követően, a délutáni órákban ellátogattunk a Vajda forráshoz és a Teleki-síremlékhez. Vacsora előtt még városnézésre került sor.

2021. október 19. (kedd)

A reggelit követően egész délelőttös túrát tett a csoport a Nagybányától kb. 20 km-re lévő Bódi tó környékén.. A programot szabadfoglalkozás, vacsora, majd a szállásközös terében a 4 napot összefoglaló rögtönzött kvízjáték követte.

2021. október 20. (szerda)

A reggelit követően, 9:30-kor elindult a csoport Nagybányáról Szekszárd felé. Útközben hazafelé a Királyhágónál álltunk meg hosszabb időre. 21 óra után érkeztünk meg Szekszárdra, az I. Béla Gimnáziumhoz. A nagybányai csoport szekszárdi látogatásának programja az alábbiak szerint alakult: Résztvevők: 20 diák és két kísérőtanár, Czumbil Csaba tanár úr és Staharóczky Kinga tanárnő.

2022. május 18. (szerda)

A Németh László Líceum 20 diákja és 2 kísérőtanára (Czumbil Csaba tanár úr és Staharóczky Kinga tanárnő) 17 órakor érkeztek meg a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumépületéhez. Szállásukat elfoglalták, megvacsoráztak a menzán, majd néhány Bélás diákkal és iskolánkat szintén ezekben a napokban látogató komáromi csoporttal egy-kétórás esti városnézésre kísértük őket.

2022. május 19. (csütörtök)

A csoport reggeli után 9 órakor Pécsre indult busszal. Itt egész napos program keretein belük meglátogattuk a Dzsámit és a Bazilikát. Ezt ebéd követte az Aranygaluska étteremben, majd szabadprogram, kötetlen városnézés. A szabadprogramot követően a csoport a Széchenyi térre látogatott, megnézte a Vasarely Múzeumot, végül pedig a Zsolnay negyedet. 16 óra után érkeztek vissza Szekszárdra. A vacsorát követően a csoportot az iskolánk előtti okos kockához invitáltuk iskolánk zenekarának előadására,közös ismerkedésre és napraforgó-ültetésére. A program során zenekarunk vezetője bemutatta a helyi hangszerek sajátos jellemzőit és a zenekar tagjaival együtt ízelítőt adott a helyi népzenéből.

2022. május 20. (péntek)

Ezen a napon a Szekszárdot övező nemzeti parkba, azaz a Gemencbe, a pörbölyi Ökoturisztikai Központba látogattunk, valamint a Sárköz nevezetességét, a decsi Sárközi Tájházat tekintettük meg, A nap zárásaként a szekszárdi Babits Ház megtekintése volt a program. A tervezettek szerint tárlatvezetést kaptunk.

2022. május 21. (szombat)

A szombati program Tamásiban, a Vadaspark és az Élményfürdő meglátogatása volt. A Szekszárdra érkezést követően a Garay Élménypincét tekintettük meg, a Szekszárdi Borvidék hagyományos és modern technikáit tanulmányozhatták a diákok.

2022. május 22. (vasárnap)

A nagybányai csoport reggel 7-kor útnak indult a Szekszárdi I. Bélától Nagybányára, korai indulásukat indokolta, hogy még szerettek volna útközben is megállni.

Az alprogramról készült médiatartalmak:"D" alprogram:

„Együtt zentai és szekszárdi diákok a magyar kapcsolatokért" című alprogram beszámolója:

Első utazás (külhoni utazás): 2020.02. 18-tól 2020.02.21-ig sikeresen megvalósult.

A második utazás tervezett időpontja: 2020.03.28-től 2020.03.31. Az időpont áttervezése több esetben megtörtént, a magyarországi viszont látogatás a COVID járvány okozta intézkedések következtében nem valósult meg, a külhoni partner iskola nem tudott jönni.

A külhoni utazás bemutatása:

Részt vevő diákok, kísérőtanárok száma: 27 tanuló, 2 kísérőtanár

Utazás időpontja: 2020.02. 18-21.

Az utazás során érintett települések: Szekszárd- Észak-Bácska- Palics, Szabadka, Tóthfalu, Magyarkanizsa, Zenta, Belgrád, Karlóca, Zimony, Belgrád, Pancsova, Szendrő, Galambóc, Vaskapu, Újvidék, Pétervárad, Bács, Zombor- Szekszárd

Az első napon Szekszárdról a délelőtt folyamán indultunk, majd még Magyarországon, Mórahalomnál ebédeltünk. Ezt követően Zentára tartottunk, ahol érkezésünkkor a Bolyai Gimnáziumban fogadott minket az iskola vezetése és a diákság (19 tanuló). A közös beszélgetést, ismerkedést követően bemutatták számunkra az intézményt, a kollégiumot. Szállásunkat elfoglalva folytattuk a csapatépítő programunkat. A második napon Belgrád, Karlóca, Zimony, Pancsova városába látogattunk el. Este a szállásunkat Székelykevén foglaltuk el egy apartman-házban (Ezt követően minden este idetértünk haza éjszakára). Megnéztük a várat a Duna-Száva torkolatnál, Kalemegdán-park, sétáltunk Zimonyban a Hunyadi-toronyhoz (ma Belgrád része, séta a régi negyedben). Ezt követően Pancsovába tartottunk és megnéztük a pravoszlávszékesegyházat, ikon- és freskómúzeumot, illetve a sétálóutcában a nevezetes látnivalókat. A harmadik napon a Vaskapunál tettünk látogatást, illetve Szendrő váránál, mely vár egykor Európa legnagyobb vízi erőssége volt. Ez is egész napos kirándulás volt a Déli-Kárpátok nyugati vonulatai és a Szerb-érchegység között, a Duna által kivájt festői Kis-Kazán-szorosba.

A negyedik napon ismét Zentára látogattunk, a Bolyai Gimnáziumban tettünk látogatást, igyekeztünk kicsit bekapcsolódni a gimnázium mindennapjaiba. Hazautazás előtt még felkerestük a bolyaisok művészeti képzési telephelyét, valamint a Tisza-partot.

Az alprogramról készült médiatartalmak:


Ezúton is köszönjük minden résztvevő nevében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását.
 

 

© 2023 Copyright | ibela.hu | Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 262510