HAT/2471/2019 "Határtalanul tanulmányi Kirándulások"

Beszámoló a HAT/2471/2019 azonosítószámú  "Határtalanul tanulmányi Kirándulások"- nevezetesen a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola tanulmányi kirándulásainak támogatása pályázatról

„Megvalósult Magyarország Kormánya támogatásával” a Bethlen Gábor Alapkezelő Határtalanul! programja keretében

k


A program célja a közösségi együttműködés a külhoni régió természeti, történelmi, művészeti értékeinek megismerésére, a nemzeti összetartozás megélése külhoni magyar gimnáziumi kapcsolatok építésével. A közösségi együttműködéseket megvalósító program a   nemzeti összetartozás érzésének  erősítését célozta  a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban és a  Kolozsváron, Nagybányán, Komáromban és Zentán működő magyar gimnáziumok diákközösségeinek körében. A szekszárdi gimnázium tanulói a támogatás révén eljuthattak  magyarlakta területekre,  a külhoni diákokkal  kapcsolataik közös tevékenységek révén  épültek.

Az ismeretek megszerzése, a közös tevékenységek átélése a magyar kultúra és a magyar szó összetartó erejének megtapasztalását, mindezzel a nemzeti identitástudat erősödését, a nemzeti összetartozás megélésének  és megértésének céljait szolgálta.  A  fiatalok  között szövődő személyes kapcsolatok  fenntartják a magyar-magyar kapcsolatok erősítésének igényét és az ebben való tevékeny szerepvállalást az  egymást követő generációkban.

A program négy kisebb projektet tartalmazott, a Felvidék, a Partium, a Vajdaság és az Erdélyi medence természeti, történelmi, művészeti értékeinek közös, irányított  felfedezését, az ottani diákok viszont-látogatását a Dél-Dunántúlra, közös múltunk nyomainak és jelenünk közös pontjainak  feltárását.

"A" alprogram:

„Az Erdélyi-medence történelmi és természeti értékeinek megismerése" című alprogam beszámolója:

A tanulmányi kirándulás célja volt, hogy diákjainknak megmutathassuk az Erdélyi-medence természeti és kulturális értékeit és megismertessük őket az ott élő magyarság hagyományaival, a magyarság történelmi emlékhelyeivel. Kiemelt szempontként vezettük őket végig a terület természeti értékein, megismertettük velük a különleges növény és állatvilágot, geológiai képződményeket.

A tanulmányút 2021. szeptember 27. és október 1. között valósult meg.

Első nap reggel indultunk Szekszárdról rövidebb pihenők után késő délután érkeztünk meg Kolozsvárra. A szállás elfoglalása után szétnéztünk a környéken. A szállásunk nagyon igényes és komfortos volt. Másnap délelőtt Válaszútra utaztunk és bejártuk a Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményt. A gyűjteményben részletes múzeumi vezetést kaptunk. Ezután visszatértünk Kolozsvárra, ahol megebédeltünk és délután megismerkedtünk Kolozsvár belvárosával. A diákok egy feladatlapot kaptak a belvárosról, Kolozsvár nevezetességeiről, amely kitöltéséhez fel kellett keresni ezeket a helyeket. Az ismerkedést a Református Kollégiumban kezdtük, ahol a helyi diákok vártak bennünket kaláccsal, majd a Farkas utcai templomot mutatta be az iskola lelkésze. Innen a diákok csapatokban indultak tovább, hogy Márton Áron szobrával szelfizennek, kiderítsék milyen felirat látható a Mátyás szobor talpazatán vagy mennyibe kerül a limonádé a Bulgakovban. A körút vége a botanikus kertbe vezetett, ahol a tanárok várták a befutó csapatokat. Zárásként a botanikus kertet is megtekintettük még a zuhogó eső sem akadályozott meg bennünket ebben.

Következő nap Tordára indultunk, ahol délelőtt a sóbánya tárnáiba szálltunk alá, ami nagyon tetszett a diákoknak. Lifteztünk, sokszáz lépcsőt másztunk lefelé majd felfelé, beszélgettünk a visszhanggal és voltak akik még csónakáztak is. Mindeközben megcsodáltuk az érdekes sókristályokat majd a felszíni szikes  terület növényzetét.  Innen busszal közelítettük meg a belvárost, ahol a helyi piac tanulmányozása után a Tordai-hasadékhoz vettük az irányt. A hasadék lenyűgöző geológiai képződmény, amely minden diákunkat csodálattal és aggodalommal töltötte el. Az aggodalom a megmászandó magasságokra vonatkozott, de végül kisebb nagyobb pihenők után zökkenőmentesen teljesítettük a körtúrát, így láttuk a szurdok völgyét és a hasadék tetőpontját is.

Másnap reggel elbúcsúztunk a kolozsvári szállásunktól és a várostól majd Toroczkóra indultunk tovább. A falu és a falu fölé magasodó hegy látványa mindenkit lenyűgözött. A szállásunk elfoglalása után nekivágtunk az embertpróbáló Székelykő túrának. A csapat kisé szétszakadt, így mire a vége is elérte a csúcsot az első emberek, már be is fejezték az ebédet a hegy tetején, de végül mindenki elégedetten és boldogan csodálta a lélegzetelállító kilátást. Innen Toroczkószentgyörgyre vezetett az utunk, majd az autóúton sétáltunk vissza Toroczkóra és kaptuk meg a jól megérdemelt vacsorát. Másnap délelőtt hazafelé vettük az irányt. Aradon tettünk egy hosszabb megállót, ahol megkoszorúztuk az aradi vértanúk emlékművét. Arad után csak nagyon rövid pihenőket tartottunk míg végül késő délután értünk vissza Szekszárdra.

Úgy érezzük, hogy a tanulmányút minden résztvevőjének diáknak, tanárnak egyaránt hatalmas élmény és örök emlék marad az út mindamellett, hogy rengeteg új információt gyűjtöttek és raktároztak el a diákok.

Az alprogramról készült médiatartalmak:

"B" alprogram:

„Múltunk és jelenünk a Duna mentén" című  alprogam beszámolója:

A „Múltunk és jelenünk a Duna mentén” című „Határtalanul!” projekt célja, hogy a Duna által összekötött két térség, a felvidéki Komárom és a dél-dunántúli Szekszárd és környékének múltjához és jelenéhez kötődő értékeket tudatosítsuk a bevont tanulók számára; illetve a határon túli tanulók számára a magyarországi, a magyarországi tanulók számára pedig a határon túli magyarság mindennapjaiba kínáljunk közvetlen betekintést. Figyelmünk középpontjában az irodalmi és történelmi tanulmányokban is megjelenő tartalmakhoz kötődő Komárom környéki és dél-dunántúli vonatkozások álltak: Jókaira, az 1848-49-es eseményekre, illetve Babitsra, a török hódoltság korára vonatkozó információkkal, közvetlen tapasztalatokkal gazdagodhattak a projektbe bevont tanulók. Fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok iskolai hétköznapjait is sikerüljön egymás számára valamelyest megismerhetővé tennünk, és támogassuk a közvetlen, személyes kapcsolatok épülését a határon túli és a magyarországi magyar ifjúság közt. Kiemelt célunk volt, hogy a diákok a nemzeti összetartozás eszméjének történelmi hátterét, szellemiségét elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok formájában egyaránt ismerjék meg. Erre irányult az előkészítő óra (2022. 05.17.) anyaga, a felvidéki magyar nyelvhasználat megfigyelésére vonatkozó feladat, illetve az értékelő óra (2022. 06.14.) totójának kérdéssora.

Az első utazásra 2022. május 18. és május 20. között került sor, a komáromi Mariánum Egyházi Iskolaközpont húsz 9. évfolyamos diákja utazott Szekszárdra két kísérőtanárral, majd a következő héten, 2022. május 25. és május 27. között valósult meg a második utazás, húsz ugyancsak 9. évfolyamos szekszárdi I. Bélás tanuló látogatott el Komáromba, két kísérőtanárral.  A céljaink megvalósítását nagyban elősegítette, hogy a két találkozás időben közel volt egymáshoz, illetve, hogy a bevont tanulók életkori szempontból homogén csoportot alkottak.

A Komáromból Szekszárdra történő kirándulás programja az alábbiak szerint alakult:

2022. május 18. (szerda)

A 20 tanulóból (15 lányból és 5 fiúból) és az őket kísérő két tanárnőből álló csoport a Komáromból 10:20-kor induló vonattal kezdték meg az utazásukat. Székesfehérvárra 11:41-re érkeztek, ahol átszálltak a Szekszárdra 12:02-kor induló vonatra. Szekszárdra 13:57-re érkeztek. A vendégeket a szekszárdi pályaudvaron fogadtuk. Erdélyi-Fodor Mária és a 9/Ny osztály tanulói kísérték az érkezőket a szálláshelyükre; a csomagokat dr. Mikóné Csősz Judit tanárnő autóval szállította a szálláshelyre. A pályaudvarról a Kadarka utcáig tartó séta során szerezték a vendégek az első benyomásaikat Szekszárdról. Út közben elhaladtak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, a Művészetek Háza, a Prométeusz park, a Garay tér mellett a „Bélás” tanulók kalauzolásával. Miután a komáromi diákok kicsit felfrissítették magukat és megebédeltek, közösen sétáltunk el a Babits Mihály szülőházában található emlékházba, ahol a költő gyermekkorához, családjához, szekszárdi kötődéséhez kapcsolódó tárgyi emlékeket tekinthették meg a tanulók egy érdekes előadás keretében. A Babits utcából a Munkácsy utcai Petrits Mézeskalács Múzeum felé sétálva elhaladtunk a Béla tér prominens épületei, belvárosi katolikus templom, a Vármegyeháza és a Városháza mellett. A Mézeskalács Múzeumban egy hagyományos családi manufaktúra múltjába és jelenébe tekinthettek és szó szerint kóstolhattak bele a tanulók. A mézeskalács- és gyertyakészítés fortélyaiba vezették be a diákokat a Petrits család tagjai, majd egy kis pihenőt tartottunk a Petrits-ház udvarán, ahol ki-ki szekszárdi márcos limonádéval, fagylalttal frissült fel. Vacsorára, 18.30-ra, visszasétáltunk a kollégiumba,  vacsora után a diákok szabad program keretében folytathatták a belvárossal és egymással való ismerkedést egy kincskereső feladatlapra és térképre, illetve a szekszárdi diákok helyismeretére támaszkodva. Kimenőjük 21:30-ig tartott.

2022. május 19. (csütörtök)

A szekszárdi kirándulás második napján Pécs nevezetességeivel való ismerkedés várta a vendégeket. Különjáratú autóbusszal utaztak a reggelit követően a Mecsek fővárosába. A pécsi program részeként ellátogattak a pécsi székesegyházba, a dzsámiba, ahol idegenvezető kalauzolta őket. Az Aranygaluska étteremben elfogyasztott ebéd után megtekintették a Vasarely Múzeum állandó kiállítását, majd szabad program keretében élvezték a Széchenyi tér és környékének sajátos hangulatát. Pécsről Szekszárd felé indulóban még a Zsolnay Kulturális Negyed különlegességeire is sikerült egy röpke pillantást vetni. A Pécsett szerzett benyomások újabb példákkal szolgáltak arra, hogyan válnak a múlt értékei a jelen szerves részévé. Szekszárdra visszaérkezve, a vacsora és egy kis pihenő után az I. Béla Gimnázium udvarán, az MVM pályázatán elnyert okoskocka mellett még egy ún. kockaparty várta a vendégeket, amelyet a gimnázium zenei tehetséggondozásába bevont tanulóinak segítségével szerveztünk. A népzenei és rockzenei repertoárt is felvillantó, jó hangulatú bemutató szünetében került sor a nemzeti összetartozás közelgő emléknapjára készülődés keretében az gimnázium névadója, I. Béla, Árpád-házi király emléktáblája mellett néhány napraforgó-palánta elültetésére. A palántákra egy-egy nemzeti színű szalagot is kötöttek a diákok. (A palánták azóta szépen növekednek.) A mozgalmas nap után csak kevés diák használta ki a kimenő lehetőségét, a többség az iskolaudvar padjainál beszélgetett, illetve a zenészek hangszereivel ismerkedett.

2022. május 20. (péntek)

A magyarországi kirándulás harmadik napja már csak egy rövid iskolabejárást tett lehetővé, tekintve, hogy a vendégek vonata 9:59-kor indult a szekszárdi pályaudvarról. De azért maradt idő arra, hogy a reggelit és a csomagok összekészítését követően még gimnáziumunkat is megismertessük a komáromi diákokkal belülről és kívülről egyaránt. Hajós Éva igazgató asszony kalauzolta a vendégeket az iskolabejárás során. Gimnáziumunk ökoiskolai programjához kapcsolódó iskolakertünk a rovarhotellel, a kültéri „tornatermünk” jó benyomást tettek a vendégekre. A 9/Ny osztály diákjai, akik a következő héten készültek viszonozni a látogatást, lekísérték a vendégeket a pályaudvarra, ahol már várták őket az autóval leszállított csomagok. Az elköszönés csak rövid időre szólt, hiszen pár nap múlva Komáromban újra találkoztak a fiatalok.

A Szekszárdról Komáromba történő kirándulás programja ugyancsak a múlt és a jelen összefonódásának jegyében alakult.

2022. május 25. (szerda)

Ugyanazzal a vonattal utaztunk Komáromba, amellyel előző héten a vendégeink. 9:59-kor indultunk, egy székesfehérvári villámgyors átszállást követően 13:17-re érkeztünk meg Komáromba, ahol már várt bennünket néhány immár ismerős diák és az egyik kolléga. A csomagjainak autó szállította a szállásunkra, mi pedig a helyiek kalauzolásával sétáltunk odáig. Az első benyomásainkat a Duna-hídon átkelve szerezük a városról. Miután elfoglaltuk a szállásunkat, a Marianum Egyházi Iskolaközpont szépen felújított épületébe mentünk, ahol közös programot szerveztek a szlovák kollégák a diákok számára. A játékos vetélkedő szünetében finom uzsonnával is megvendégeltek bennünket. Madarász Róbert igazgató az iskola bemutatásakor kitért az iskola történetére, beszélt a közelgő június 4-i emléknap hátteréről is a diákoknak. A vacsorát a szállásunkon fogyasztottuk el, majd a komáromi és szekszárdi diákok kötetlen program keretében, szabadon töltötték az estét a hangulatos belvárosban.

2022. május 26. (csütörtök)

A reggelit követően különjáratú autóbusszal utaztunk a Csillagerődhöz. Itt a Szépművészeti Múzeum gipszmásolat-gyűjteményének kiállítását tekintettük meg. A szépen felújított épületben nagyon impozáns látványt nyújtottak a hiteles szobormásolatok. Ebédre visszaértünk a városba, majd délután egy muzeológus kalauzolt végig bennünket Komárom belvárosán, Jókai gyermekkorának helyszínein. Ellátogattunk a református templomba is, ahol egy Jókai-novellával,  A leghátulsó paddal is megismerkedhettünk, mikörben kicsit megpihentünk. Ellátogattunk a komáromi Trianon-emlékoszlophoz is. A szekszárdi tanulók megcsodálták a Klapka téri harangjétékot a harangtoronyból előbukkanó huszárral, és kaptak információkat az Európa-udvar épületeiről, szobrairól is. A szállásunkon elfogyasztott vacsora után még elsétáltunk a Marianumhoz (Marianum Középiskolához),   hogy mi is hagyjunk maradandó nyomot a látogatásunkról, elültettünk egy kis örökzöldet a Marianum kertjében, ráhelyeztünk egy „Határtalanul!” emlékszalagot is. A komáromi és szekszárdi tanulók baráti társaságként töltöttek még pár órát az esti komáromi belvárosban.

2022. május 27. (péntek)

A szállásunkon elfogyasztott reggeli után összecsomagoltunk és néhány komáromi diák kíséretében elsétáltunk a pályaudvarra. A csomagjainkat autóval szállították oda. Sok élménnyel, új barátságokkal gazdagodva köszöntek el egymástól a diákok. 13:57-re érkeztünk vissza Szekszárdra, a pályaudvarra, ahonnét a tanulók utaztak tovább haza.

A program értékelő órájához egy TOTO is készült. Innen letölthető

Az alprogramról készült médiatartalmak:

"C" alprogram:

"Németh Lászlósok” és "Bélások" együttműködése" című  alprogam beszámolója:

A „Németh Lászlósok” és „Bélások” együttműködése projekt célja a külhoni kapcsolatok ápolása, az Erdélyben élő magyar diákok és a szekszárdi diákok számára a közös értékek tudatosítása, a diákok kulturális, irodalmi, történelmi tudásának bővítése volt. Célként tűztük ki, hogy saját tanulóink betekintést kapjanak határontúli társaik mindennapjaiba, tanulási szokásaiba, ezáltal is szélesítve világképüket, illetve építve kapcsolati körüket. Kiemelt célunk volt a két látogatással, hogy megismertessük egymással az iskolarendszer és iskolai hétköznapok/környezet helyi sajátosságait, ugyanakkor a közös vonásokat is kiemeljük és erősítsük az összetartozás gondolatát.Utunk helyszíneihez igazodva különös hangsúlyt szerettünk volna fektetni Arany Jánosra és Petőfi Sándorra, hiszen nagyszalontai és koltói állomásaink során az ő életükről és munkásságukról tudhattunk meg többet. Ez különösen releváns volt a 11. évfolyamos tanulók számára, akik tanmenet szerint is közel járnak a két költőhöz. Előkészítő óránk során (2021. 10. 09.) felelevenítettük Arany és Petőfi korát, a határontúli, Romániában élő magyarság néhány jellemzőjét, az értékelő órán (2022. 05. 25.) pedig rövid kvíz formájában „teszteltük” a saját diákjaink által szerzett kulturális/irodalmi/történelmi tudást.

Az első utazásra, melynek során 24 I. Bélás diák látogatott Nagybányára, 2021. október 16. és 2021. október 20. között került sor, a Németh László Líceumból érkező csoport szekszárdi látogatására pedig 2022. május 18. és 2022. május 22. között.

A szekszárdi diákok őszi látogatásának programja az alábbiak szerint alakult.

Résztvevők: 24 diák és két kísérő tanár, Cselinácz Mónika és Biró Péter Imréné tanárnők.

2021. október 16. (szombat)
Reggel 8 órakor, busszal indult a szekszárdi csoport (Cselinácz Mónika és Biró Péter Imréné kísérő tanárok + 24 I. Bélás diák az I. Béla gimnáziumtól. 15 órára érkeztünk a Csonka-toronyhoz, vagyis az Arany János Emlékmúzeumhoz. A múzeumban tárlatvezetést kaptunk, utána pedig szabadon járhattuk körbe a tárlatvezető által be nem mutatott helyiségeket. 18 órakor utaztunk tovább szálláshelyünkre, melyet 22 órakor foglaltunk el a szálláshelyhez tartozó étteremben elfogyasztott vacsora után.

2021. október 17. (vasárnap)
Reggeli után az Ásványtörténeti Múzeumba látogattunk, itt kb. 1 órás tárlatvezetést kapott a csoport. A múzeumlátogatás után szabadprogramra, városnézésre került sor, majd kora délután az Szent István Torony meglátogatására. A délutáni órákban túráztunk a Nagybányához közeli erdőkben. Este a szálláson vacsora után közösségi éneklésre és Petőfi-versek szavalására került sor.

2021. október 18. (hétfő)
Reggeli után Koltóra, a Teleki kastélyba utaztunk. 9:30-ra volt időpontunk, a tárlatvezető részletesen beszélt nekünk Petőfi koltói látogatásáról, valamint tárlatvezetést adott a múzeumban. A tárlatvezetést követően az épület melletti Petőfi-szobornál koszorút helyeztünk el, majd énekeltünk és szavaltunk. A programot követően, a délutáni órákban ellátogattunk a Vajda forráshoz és a Teleki-síremlékhez. Vacsora előtt még városnézésre került sor.

2021. október 19. (kedd)
A reggelit követően egész délelőttös túrát tett a csoport a Bódi tó környékén. Ebéd után ellátogattunk a Teleki Magyar Házba, itt előadást tartottak nekünk a Teleki család nagybányai kötődéséről és általános történelméről. A programot szabadfoglalkozás, vacsora, majd a szállás közös terében a 4 napot összefoglaló rögtönzött kvízjáték követte.

2021. október 20. (szerda)

A reggelit követően, 9:30-kor elindult a csoport Nagybányáról Szekszárd felé. Hazafelé a Királyhágónál álltunk meg hosszabb időre. 21 óra után érkeztünk meg Szekszárdra, az I. Béla Gimnáziumhoz.

 

A nagybányai csoport szekszárdi látogatásának programja az alábbiak szerint alakult.

 

Résztvevők: 20 diák és két kísérőtanár, Czumbil Csaba tanár úr és Staharóczky Kinga tanárnő.


2022. május 18. (szerda)

A Németh László Líceum 20 diákja és 2 kísérőtanára (Czumbil Csaba tanár úr és Staharóczky Kinga tanárnő) 17 órakor érkeztek meg a Szekszárdi I. Béla Gimnázium épületéhez. Szállásukat  elfoglalták, megvacsoráztak a menzán, majd néhány Bélás diákkal és iskolánkat szintén ezekben a napokban látogató komáromi csoporttal egy-két órás esti városnézésre kísértük őket.


2022. május 19. (csütörtök)

A csoport reggeli után 9 órakor Pécsre indult busszal. Itt egésznapos program keretein belük meglátogattuk a Dzsmámit,és a Bazilikát. Ezt ebéd követte az Aranygaluska étteremben, majd szabadprogram, kötetlen városnézés. A szabadprogramot követően a csoport a Széchenyi térre látogatott, megnézte a Vasarely Múzeumot, végül pedig a Zsolnay negyedet. 16 óra után érkeztek vissza Szekszárdra. A vacsorát követően a csoportot az iskolánk előtti okoskockához invitáltuk iskolánk zenekarának előadására, közös ismerkedésre és napraforgó-ültetésére. A program során zenekarunk vezetője bemutatta a helyi hangszerek sajátos jellemzőit és a zenekar tagjaival együtt ízelítőt adott a helyi népzenéből.


2022. május 20. (péntek)

A reggeli után, 9 órakor a csoport a Babits Házhoz látogatott, itt tárlatvezetést kaptunk. A tárlatvezetés 10:30-ig tartott, ezután a csoport megtekintette Béla király szobrát, majd pedig az I. Béla Gimnáziumba látogattak, ahol Hajós Éva igazgató asszony vezette őket körbe és engedett betekintést iskolánk szokásrendjébe, hétköznapjaiba.

Ebéd után, 13 órakor a csoport Bátaapátiba utazott az atomtemetőbe. Itt előadást hallgattunk meg, majd digitális kvízjátékokon keresztül tesztelhettük újonnan szerzett ismereteinket.

Délután a Petrits Mézeskalács Múzeumba látogattunk, ahol a múzeum történelméről tekintettünk meg egy videós összeállítást. A programot vacsora, majd szabad városnézés követte.


2022. május 21. (szombat)

Reggeli után a csoport ellátogatott az I. Béla téren található templomhoz és Vármegyeházához. Azután városismereti versenyt szerveztünk, melyen párokban vettek részt a tanulók. Ebéd előtt eredményhirdetésre került sor, ebéd után pedig a Szekszárdot övező természetvédelmi területre, a  Gemenci Erdőbe (Pörböly Ökoturisztikai Központ) látogatott a csoport, ez egész délutános program volt.  Ezt követte a vacsora.


2022. május 22. (vasárnap)

A nagybányai csoport reggel 7-kor útnak indult a Szekszárdi I. Bélától Nagybányára, korai indulásukat indokolta, hogy még szerettek volna útközben is megállni.

Az alprogramról készült médiatartalmak:

"D" alprogram:

„Együtt zentai és szekszárdi diákok a magyar kapcsolatokért" című alprogam beszámolója:

A partnerség rövid bemutatása:   

Együtt zentai és szekszárdi diákok a magyar kapcsolatokért – együttműködés építése a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Szerbia, Zenta és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium között

Első utazás: 2020.02. 18-tól 2020.02.21-ig (Sikeresen megvalósult.)

A második utazás tervezett időpontja: 2020.03.28-től 2020.03.31-ig
(Sajnos a Covid-járvány miatt elmaradt.)

Az utazás bemutatása :

Részt vevő diákok, kísérőtanárok száma: 27 tanuló, 2 kísérőtanár

Utazás időpontja: 2020.02. 18-21.

Az utazás során érintett települések: Szekszárd- Észak-Bácska- Palics, Szabadka, Tóthfalu, Magyarkanizsa, Zenta, Belgrád, Karlóca, Zimony, Belgrád, Pancsova, Szendrő, Galambóc, Vaskapu, Újvidék, Pétervárad, Bács, Zombor- Szekszárd

Az első napon Szekszárdról a délelőtt folyamán indultunk, majd még Magyarországon, Mórahalomnál ebédeltünk. Ezt követően Zentára tartottunk, ahol érkezésünkkor a Bolyai Gimnáziumban fogadott minket az iskola vezetése és a diákság (19 tanuló). A közös beszélgetést, ismerkedést követően bemutatták számunkra az intézményt, a kollégiumot. Szállásunkat elfoglalva folytattuk a csapatépítő programunkat. A második napon Belgrád, Karlóca, Zimony, Pancsova városába látogattunk el. Este a szállásunkat Székelykevén foglaltuk el egy apartmanban(Ezt követően minden este idetértünk haza éjszakára). Megnéztük a várat a Duna-Száva torkolatnál, Kalemegdán-park, sétáltunk Zimonyban a Hunyadi-toronyhoz (ma Belgrád része, séta a régi negyedben). Ezt követően Pancsovába tartottunk és megnéztük a pravoszláv székesegyházat, ikon- és freskómúzeumot, illetve a sétálóutcában a nevezetes látnivalókat. A harmadik napon a Vaskapunál tettünk látogatást, illetve Szendrő váránál mely vár, egykor Európa legnagyobb vízi erőssége volt.  (Egész napos kirándulás a Déli-Kárpátok nyugati vonulatai és a Szerb-érchegység között, a Duna által kivájt festői Kis-Kazán-szorosba.)

A negyedik napon utazás haza, útközben nevezetes városokon (Újvidék, Pétervárad, Bács, Zombor) áthaladva megálltunk, nevezetességeket tekintettünk meg,  ebédeltünk, majd 16 óra magasságában megérkeztünk a gimnáziumunkhoz.

Az alprogramról készült médiatartalmak:

 

Ezúton is köszönjük  minden résztvevő nevében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását.

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAT/2471/2019