Szedresi Bezerédj István Általános Iskola

Támogatásaink:

k

 

k                                                                                                HAT-19-01-0875
                                                                                                     Beszámoló                 

                                  szedres                              szedres

                            HAT-18-01-0257    HAT-17-01-2017-00459                              EFOP-4.1.3-17-2017-00346
                                Beszámoló                  Beszámoló                                            Tájékoztató közlemény


Tisztelt Szülők!

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2020/2021. tanév szeptemberétől induló hit és erkölcstanoktatás keretében a Római Katolikus egyház, a Református egyház valamint a Hit-Gyülekezete jelezték, hogy a hit és erkölcstanoktatás megszervezésében részt vesznek.

 

A római katolikus hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:

Pécsi Egyházmegye Nagydorogi Plébánia

székhelyének címe:7621 Pécs, Dóm tér 2.

feladatellátási hely szerint illetékes képviselő nevét, címe:

Cseh Péter Mihály - katolikus plébános.

Cím: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 58.

Telefon: 75/532 – 039

 

A református hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:

Magyarországi református Egyház, Tolnai Református Egyházmegye, székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21

feladatellátási hely szerint illetékes képviselő nevét, címe:

Ujlaky Tibor - református lelkész.

Cím: 7056 Szedres, Templom u. 6.

Telefon: 74/ 434 – 030

 

A Hit Gyülekezet hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:

Hit Gyülekezete székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

feladatellátási hely szerint illetékes képviselő nevét, címe:

Lévai Zoltán - Hit Gyülekezetének Képviselője.

Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út. 69.

Telefon:06/20 - 599 46 16.

 

 


 

 

Tájékoztatás általános iskolai beiratkozásról a 2019/2020. tanévre - Elektronikus jelentkezés lehetősége

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje

• 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00
• 2019. április 12. (péntek) 8.00 - 19.00

A beiratkozás lehetséges módjai:
A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelőn személyesen a köznevelési intézménybe, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján jelentkeztethetik gyermekeiket.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

Az elektronikus ügyintézési felületen https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linken a Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) e-ügyintézési felületen keresztül – regisztráció után – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Általános iskolánk helyben biztosítja az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét, azok számára, akiknek erre igényük van.
Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után iskolánk is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szüksége ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.
A Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) e-ügyintézési felület végleges felület várhatóan 2019. április 1-én nyílik meg. Iskolánk április 1-től felkínálja a szülőknek a lehetőséget, hogy az iskolában helyben segítséget kapjanak az elektronikus ügyintézés elvégzéséhez. A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmány és a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek adókártyája (amennyiben van)
- gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat és határozat hátrányos helyzet fennállásáról (amennyiben van),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
• óvodai szakvélemény,
• járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- Nyilatkozatot az életvitelszerű lakcímről (1. sz. melléklet)
- Nyilatkozatot a törvényes képviseletről (2. sz. melléklet)

 

 

 

Tájékoztatás Általános Iskolánk felvételi körzetéről

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzete iskolánk vonatkozásában a következő:
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája (OM 036 394)
7056 Szedres, Arany János u. 1.
Felvételi körzet: Szedres és Medina közigazgatási területe
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolájának Telephelye (OM 036 394)
7057 Medina, Rákóczi u. 15.
Felvételi körzet: Medina közigazgatási területe

 

 

 

 

e-Ügyintézés lehetősége a KRÉTÁban

 

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. március 1-től lehetőség nyílik a KRÉTA rendszeren keresztül e-Ügyintézésre.
Az e-Ügyintézés lehetőségei:
A Gondviselői / Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmények felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és visszatöltésére a rendszerbe. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.
Hozzáférés az e-Ügyintézéshez:
A gondviselők részére kibővített jogosultságot generál a rendszer, mellyel a gondviselő beléphet a KRÉTA rendszer szülői felületére. Ezen az oldalon kezdeményezhető az e-Ügyintézés.
Amennyiben megadta e-mail címét, s az osztályfőnök ezt a KRÉTA rendszerben rögzítette, Ön már kapott is e-mailben értesítést a hozzáférésről, mely tartalmazza az Ön azonosítóját és ideiglenes jelszavát, valamint az elérhetőséget. Kérjük, első belépést követően változtassa meg a jelszót, melyet csak Ön ismer. A jelszót gondosan meg kell őrizni.
Segítség az e-Ügyintézés használatához
https://tudasbazis.ekreta.hu/ oldalon az e-Ügyintézés menü alatt találhatnak segédanyagokat leírás, illetve video formában.

 

 

Hit - és erkölcstanoktatás 2019/2020. tanév

 

Tisztelt Szülők!
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2019/2020. tanév szeptemberétől induló hit és erkölcstanoktatás keretében a Római katolikus egyház, a Református egyház valamint a Hit-Gyülekezete jelezték, hogy a hit és erkölcstanoktatás megszervezésében részt vesznek.

A római katolikus hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Pécsi Egyházmegye Nagydorogi Plébánia
székhelyének címe:7621 Pécs, Dóm tér 2.
feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve, címe:
Cseh Péter Mihály - katolikus plébános.
Cím: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 58.
Telefon: 75/532 – 039

A református hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Magyarországi református Egyház, Tolnai Református Egyházmegye, székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21
feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve, címe:
Ujlaky Tibor - református lelkész.
Cím: 7056 Szedres, Templom u. 6.
Telefon: 74/ 434 – 030

A Hit Gyülekezet hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Hit Gyülekezete székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve, címe:
Lévai Zoltán - Hit Gyülekezetének Képviselője.
Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út. 69.
Telefon:06/20 - 599 46 16.

 

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolájában a 2018/2019. tanév tanévnyitó ünnepségét

2018. szeptember 3-án 8:00 órakor tartjuk.

 

 

 

 

 

Közérdekű információk a 2018/2019. tanévi tankönyvek kiosztásáról

 

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája értesíti a Tisztelt Szülőket és tanulókat, hogy a 2018/2019. tanévi tankönyvek és a Szedresi Önkormányzat által tanulóink számára ingyenesen biztosított tanszercsomag kiosztása az alábbi időpontokban kerül megszervezésre:

Tankönyvek:
Átvétel ideje: 2018. 08. 27. (hétfő) délután 14:00-18:00 óráig
2018.08.28. (kedd) délelőtt 8:00-12:00 óráig

Átvétel helye: Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája
Szedres, Arany János utca 1.
Középső épület emelet 1. terem
Tankönyvek átvételkor a szülőnek/gondviselőnek aláírása szükséges.

Tanszercsomag:
Átvétel ideje: 2018. 08. 27. (hétfő) délután 14:00-18:00 óráig
2018.08.28. (kedd) délelőtt 8:00-12:00 óráig

Átvétel helye: Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája
Szedres, Arany János utca 1.
Középső épület emelet 2. terem
Átvételkor a szülőnek/gondviselőnek aláírása szükséges.

 

 

 

 

 

Határtalanul HAT-17-01-2017-00459 projekt beszámoló: Barangolás erdélyi tájakon, irodalmi és természetvédelmi értékek nyomában

 

Az általános iskola diákjai negyedszer vehettek részt a Határtalanul pályázat keretében határon túli magyarlakta területekre történő kiránduláson, tájékoztatott Porkoláb Tiborné tagintézmény-vezető. A négynapos túrán tizennégy tanuló vett részt Mester Lajos osztályfőnök és Hajdúné Farkas Dóra tanárnő kíséretével. Közös programot rendeztek a nagyszalontai magyar iskolával, megnézték Arany János relikviáit a Csonka –toronyban berendezett múzeumban. Meglátogatták a Kolozsváron a Szent Mihály templomot, jártak Mátyás király szobránál és szülőházánál. Megtekintették a tordai sóbányát és hasadékot, a gyulafehérvári és dévai várak nevezetességeit. Koszorút helyeztek el a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Aradon a Szabadság – szobornál.

A beszámoló megtekinthető az alábbi hivatkozáson is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános iskolai beíratások időpontjai a 2018/2019. tanévre

Tisztelt Szülők!

 

Általános Iskolánkban a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

 

A Szekszárdi Tankerületi Központ felhívása

Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteiről

Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetéről

 

 

 

 

Tájékoztatás az általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról

 

Ezúton értesítjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a 2018/2019. tanévre vonatkozóan intézményünk felvételi körzete az alábbi:
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája
7056 Szedres, Arany János u. 1.
Felvételi körzet: Szedres és Medina közigazgatási területe

- Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolájának Telephelye
7057 Medina, Rákóczi u. 15.
Felvételi körzet: Medina közigazgatási területe

 

 

 

 

A 2018/2019. tanévben hit és erkölcstanoktatást vállaló egyházak

 

Tisztelt Szülők!
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2018/2019. tanév szeptemberétől induló hit és erkölcstanoktatás keretében a Római katolikus egyház, a Református egyház valamint a Hit-Gyülekezete jelezték, hogy a hit és erkölcstanoktatás megszervezésében részt vesznek.
A római katolikus hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve: Sebestyén Molnár Árpád - katolikus plébános.
Cím: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 58.
Telefon: 75/532 – 039
A református hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve: Ujlaky Tibor - református lelkész.
Cím: 7056 Szedres, Templom u. 6.
Telefon: 74/ 434 – 030
A Hit Gyülekezet hit - és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve: Lévai Zoltán - Hit Gyülekezetének Képviselője.
Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út. 69.
Telefon:06/20 - 599 46 16.

 

 

 

 

 

Tanítót keresünk diákjainknak

 

Az Általános Iskola 1. osztályába aktív, kreatív, támogató tanítót keresünk.
Várjuk az érdeklődők hívását a 06/74/434-026 számon vagy az iskola.szedres@gmail.com címen vagy személyesen az általános iskolában, a tagintézmény-vezetőt lehet keresni.

 

 

 

 

 

Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 2016-2017. tanév idegen nyelvi kompetencia mérés eredményei

 

Tanulók Évfolyam Idegen nyelv Mérési eredmény (százalék)
1. tanuló 6 német 80%
2. tanuló 6 német 63%
3. tanuló 6 német 56%
4. tanuló 6 német 53%
5. tanuló 6 német 73%
6. tanuló 6 német 60%
7. tanuló 6 német 73%
8. tanuló 6 német 56%
9. tanuló 6 német 63%
10. tanuló 6 német 76%
11. tanuló 6 német 56%
12. tanuló 6 német 60%
13. tanuló 6 angol 73%
14. tanuló 6 angol 43%
15. tanuló 6 angol 73%
16. tanuló 6 angol 90%
17. tanuló 6 angol 33%
18. tanuló 6 angol 70%
19. tanuló 6 angol 70%
20. tanuló 6 angol 60%
21. tanuló 6 angol n.a.
22. tanuló 6 angol n.a.
23. tanuló 6 angol 53%
24. tanuló 6 angol 73%
25. tanuló 6 angol 60%
26. tanuló 6 angol 76%
27. tanuló 6 angol 56%
28. tanuló 6 angol 73%
29. tanuló 8 angol 30%
30. tanuló 8 angol 45%
31. tanuló 8 angol 32%
32. tanuló 8 angol 47%
33. tanuló 8 angol 45%
34. tanuló 8 angol 22%
35. tanuló 8 angol 80%
36. tanuló 8 angol 47%
37. tanuló 8 angol 50%
38. tanuló 8 angol 57%
39. tanuló 8 angol 42%
40. tanuló 8 német 85%
41. tanuló 8 német 47%
42. tanuló 8 német 40%
43. tanuló 8 német 55%
44. tanuló 8 német 82%
45. tanuló 8 német 50%
46. tanuló 8 német 15%
47. tanuló 8 német 52%

 

 

 

Beíratkozás a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolájának első osztályába 2017/2018. tanévre.

 

Tisztelt Szülők!
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolájában az első osztályba a 2017/2018. tanévre történő beíratkozás ideje:

 2017. április 20. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óráig
 2017. április 21. (péntek) 8:00 – 19:00 óráig

A beiratkozás helye: Általános Iskola Titkárság
A jelentkezéshez kérjük a szülők az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmány vagy gyermek
születési anyakönyvi kivonata,
- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek adókártyája (amennyiben van)
- gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat és határozat hátrányos helyzet fennállásáról (amennyiben van),
- Szakszolgálat szakértői véleménye (amennyiben van).

A TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL által megadott felvételi körzet:
Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája
7056 Szedres, Arany J. u. 1.
Szedres közigazgatási területe


szedres